VÉ MÁY BAY
VIETNAM AIRLINES
JETSTAR
VIETJET AIR
AIR ASIA
LION AIR
TIGER AIRWAYS
CEBU PACIFIC
AIR FRANCE
SINGAPORE AIRLINES
THAI AIRWAYS
KOREAN AIR
UNITED AIRLINES
CATHAY PACIFIC
CHINA AIRLINES
CHINA SOUTHERN
MALAYSIA AIRLINES
LAO AIRLINES
DỊCH VỤ KHÁC
Bảo hiểm du lịch
Visa - Hộ chiếu
LƯỢT TRUY CẬP

KHUYẾN MÃI

Chúc Mừng Năm Mới,

Khuyến mại đặc biệt. Mua chiều đi, MIỄN PHÍ chiều về!

Chương trình bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Hai 15/02 đến 23:59 ngày Thứ Bảy 20/02/2016. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Lưu ý: Để mua được vé khuyến mại 0 đồng cho chiều về, Quý khách phải lựa chọn hành trình bay khứ hồi trong giai đoạn có khuyến mại. Khi đó giá mở bán cho chiều đi là giá bình thường trên hệ thống, giá mở bán cho chiều về được khuyến mại chỉ 0 đồng

·          

·          

Điểm khởi hành

 

Điểm đến

Ngày bay

Khuyến mại
kết thúc

Giá Starter^
VND

       
       

Đà Lạt

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đà Lạt

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Đà Lạt

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đà Lạt

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 
 
 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Bangkok

24 Feb - 
13 Apr 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Bangkok

 

Tp.Hồ Chí Minh

24 Feb - 
13 Apr 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Bangkok

17 Aug - 
22 Oct 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Bangkok

 

Tp.Hồ Chí Minh

17 Aug - 
22 Oct 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Buôn Ma Thuột

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Buôn Ma Thuột

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Buôn Ma Thuột

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Buôn Ma Thuột

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Nha Trang

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Nha Trang

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Nha Trang

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Nha Trang

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đà Nẵng

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Đà Nẵng

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đà Nẵng

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Đà Nẵng

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hà Nội

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Hà Nội

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hà Nội

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Hà Nội

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hải Phòng

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Hải Phòng

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Hải Phòng

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Hải Phòng

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Quy Nhơn

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Quy Nhơn

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Quy Nhơn

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Quy Nhơn

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Phú Quốc

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Phú Quốc

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Phú Quốc

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Phú Quốc

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Pleiku

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Pleiku

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Pleiku

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Pleiku

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Singapore

24 Feb - 
13 Apr 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Singapore

 

Tp.Hồ Chí Minh

24 Feb - 
13 Apr 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Singapore

17 Aug - 
22 Oct 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Singapore

 

Tp.Hồ Chí Minh

17 Aug - 
22 Oct 2016

23:59
20/01/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Thanh Hóa

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Thanh Hóa

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Thanh Hóa

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Thanh Hóa

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Quy Nhơn

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Quy Nhơn

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Quy Nhơn

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Quy Nhơn

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Chu Lai

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Chu Lai

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Chu Lai

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Chu Lai

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đồng Hới

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Đồng Hới

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Đồng Hới

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Đồng Hới

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Vinh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Vinh

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Vinh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Vinh

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tuy Hòa

 

Tp.Hồ Chí Minh

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Tuy Hòa

1 Mar - 
12 Apr 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tuy Hòa

 

Tp.Hồ Chí Minh

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 

Tp.Hồ Chí Minh

 

Tuy Hòa

6 May - 
19 May 2016

23:59
20/02/2016

VND0Miễn phí chiều về

 
 

 

Nguồn:


*MÙA THU VÀNG 2016  16/08/2016
*Khuyen mai di Thailand – Malaysia gia chi tu $0.00  23/11/2015
*Cuối tuần siêu khuyến mại! VÉ MÁY BAY GIÁ CHỈ TỪ 31.000Đ  30/10/2015
*MUA CHIỀU ĐI, MIỄN PHÍ CHIỀU VỀ nhân dịp khai trương 3 đường bay mới!  26/10/2015
*Kỷ niệm 70 năm quốc khánh, Giảm 70% giá vé, giá chỉ từ 70.000đ!  28/08/2015
*KHUYẾN MÃI - MÙA THU VÀNG 2015  12/08/2015
*KHUYẾN MẠI ĐI MANILA – PHILIPPINES GIÁ VÉ CHỈ $35.00  19/04/2015
*Latest deals departing from Vietnam  17/04/2015
*Mua chiều đi, miễn phí chiều về  17/04/2015
*Cuối tuần siêu khuyến mại!  16/01/2015

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quang Huy Travel

Hồ Hữu Huy

Hoàng Hiệp

Hồ Ty Na

Quang Huy

Google
quanghuytravelco


TIN TỨC
 

THƯ GIÃN
 

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH