VÉ MÁY BAY
VIETNAM AIRLINES
JETSTAR
VIETJET AIR
AIR ASIA
LION AIR
TIGER AIRWAYS
CEBU PACIFIC
AIR FRANCE
SINGAPORE AIRLINES
THAI AIRWAYS
KOREAN AIR
UNITED AIRLINES
CATHAY PACIFIC
CHINA AIRLINES
CHINA SOUTHERN
MALAYSIA AIRLINES
LAO AIRLINES
DỊCH VỤ KHÁC
Bảo hiểm du lịch
Visa - Hộ chiếu
LƯỢT TRUY CẬP

BẢO HIỂM DU LỊCHBIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

(KHU VỰC: ĐÔNG NAM Á)

 

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 6.0

U$S 8.0

U$S 10.0

4 - 6

U$S 11.0

U$S 14.0

U$S 19.0

7 - 10

U$S 16.0

U$S 20.0

U$S 28.0

11 - 14

U$S 20.0

U$S 25.0

U$S 35.0

15 - 18

U$S 24.0

U$S 30.0

U$S 43.0

19 - 22

U$S 28.0

U$S 34.0

U$S 48.0

23 - 26

U$S 30.0

U$S 38.0

U$S 53.0

27 - 30

U$S 33.0

U$S 40.0

U$S 56.0

31 - 37

U$S 39.0

U$S 48.0

U$S 66.0

38 - 44

U$S 45.0

U$S 56.0

U$S 76.0

45 - 51

U$S 51.0

U$S 64.0

U$S 86.0

52 - 58

U$S 57.0

U$S 72.0

U$S 96.0

59 - 65

U$S 63.0

U$S 80.0

U$S 106.0

66 - 72

U$S 69.0

U$S 88.0

U$S 116.0

73 - 79

U$S 75.0

U$S 96.0

U$S 126.0

80 - 86

U$S 81.0

U$S 104.0

U$S 136.0

87 - 93

U$S 87.0

U$S 112.0

U$S 146.0

194 - 100

U$S 93.0

U$S 120.0

U$S 156.0

101 - 107

U$S 99.0

U$S 128.0

U$S 166.0

108 - 114

U$S 105.0

U$S 136.0

U$S 176.0

115 - 121

U$S 111.0

U$S 144.0

U$S 186.0

122 - 128

U$S 117.0

U$S 152.0

U$S 196.0

136 - 135

U$S 123.0

U$S 160.0

U$S 206.0

136 - 142

U$S 129.0

U$S 168.0

U$S 216.0

143 - 149

U$S 135.0

U$S 176.0

U$S 226.0

150 - 156

U$S 141.0

U$S 184.0

U$S 236.0

157 - 163

U$S 147.0

U$S 192.0

U$S 246.0

164 - 170

U$S 153.0

U$S 200.0

U$S 256.0

171 - 177

U$S 159.0

U$S 208.0

U$S 266.0

178 - 184

U$S 165.0

U$S 216.0

U$S 276.0

PHÍ NĂM

N/A

U$S 291.0

U$S 390.0


GHI CHÚ
:


ĐÔNG NAM Á: Brunei, Campuchia, East Timor, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanma,
The Philippines, Singapore và Thailand.

 

Ghi chú:

 

 

 

Biểu phí Cá Nhân:

 

 

 

Trên 70 tuổi: Phí cá nhân * 150%

Biểu phí Gia Đình: Phí gấp đôi biểu phí cá nhân.

Phí năm: Không giới hạn số chuyến đi. Tối đa 91 ngày/chuyến đi
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

KHU VỰC: CHÂU Á (TRỪ TÂY Á)

 

 

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 7.0

U$S 9.0

U$S 13.0

4 - 6

U$S 14.0

U$S 16.0

U$S 23.0

7 - 10

U$S 19.0

U$S 24.0

U$S 34.0

11 - 14

U$S 24.0

U$S 30.0

U$S 43.0

15 - 18

U$S 29.0

U$S 36.0

U$S 51.0

19 - 22

U$S 33.0

U$S 40.0

U$S 56.0

23 - 26

U$S 36.0

U$S 45.0

U$S 63.0

27 - 30

U$S 39.0

U$S 48.0

U$S 66.0

31 - 37

U$S 46.0

U$S 57.0

U$S 79.0

38 - 44

U$S 53.0

U$S 66.0

U$S 92.0

45 - 51

U$S 60.0

U$S 75.0

U$S 105.0

52 - 58

U$S 67.0

U$S 84.0

U$S 118.0

59 - 65

U$S 74.0

U$S 93.0

U$S 131.0

66 - 72

U$S 81.0

U$S 102.0

U$S 144.0

73 - 79

U$S 88.0

U$S 111.0

U$S 157.0

80 - 86

U$S 95.0

U$S 120.0

U$S 170.0

87 - 93

U$S 102.0

U$S 129.0

U$S 183.0

194 - 100

U$S 109.0

U$S 138.0

U$S 196.0

101 - 107

U$S 116.0

U$S 147.0

U$S 209.0

108 - 114

U$S 123.0

U$S 156.0

U$S 222.0

115 - 121

U$S 130.0

U$S 165.0

U$S 235.0

122 - 128

U$S 137.0

U$S 174.0

U$S 248.0

136 - 135

U$S 144.0

U$S 183.0

U$S 261.0

136 - 142

U$S 151.0

U$S 192.0

U$S 274.0

143 - 149

U$S 158.0

U$S 201.0

U$S 287.0

150 - 156

U$S 165.0

U$S 210.0

U$S 300.0

157 - 163

U$S 172.0

U$S 219.0

U$S 313.0

164 - 170

U$S 179.0

U$S 228.0

U$S 326.0

171 - 177

U$S 186.0

U$S 237.0

U$S 339.0

178 - 184

U$S 193.0

U$S 246.0

U$S 352.0

PHÍ NĂM

N/A

U$S 340.0

U$S 484.0

TRỌN NĂM

U$S 420.0

U$S 500.0

U$S 688.0

  
GHI CHÚ
:  TÂY Á BAO GỒM CÁC NƯỚC: Syria, Israel, Jordan, Liban, Iran, Iraq,
Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Kuwait

 

Ghi chú:

 

 

 

Biểu phí Cá Nhân:

 

 

 

Trên 70 tuổi: Phí cá nhân * 150%

Biểu phí Gia Đình: Phí gấp đôi biểu phí cá nhân.

Phí năm: Không giới hạn số chuyến đi. Tối đa 91 ngày/ chuyến đi

Bảo hiểm trọn năm: Áp dụng cho cá nhân dưới 60 tuổi
Mức khấu trừ chi phí y tế: US$ 100

 

 

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

(KHU VỰC: TOÀN CẦU)

 

NGÀY

PHỖ THÔNG

US$ 75,000

THƯƠNG GIA

US$ 100,000

VIP

US$ 150,000

1 - 3

U$S 8.0

U$S 10.0

U$S 14.0

4 - 6

U$S 15.0

U$S 18.0

U$S 25.0

7 - 10

U$S 21.0

U$S 26.0

U$S 36.0

11 - 14

U$S 26.0

U$S 33.0

U$S 45.0

15 - 18

U$S 31.0

U$S 39.0

U$S 54.0

19 - 22

U$S 35.0

U$S 44.0

U$S 61.0

23 - 26

U$S 39.0

U$S 49.0

U$S 69.0

27 - 30

U$S 41.0

U$S 53.0

U$S 74.0

31 - 37

U$S 49.0

U$S 63.0

U$S 88.0

38 - 44

U$S 57.0

U$S 73.0

U$S 102.0

45 - 51

U$S 65.0

U$S 83.0

U$S 116.0

52 - 58

U$S 73.0

U$S 93.0

U$S 130.0

59 - 65

U$S 81.0

U$S 103.0

U$S 144.0

66 - 72

U$S 89.0

U$S 113.0

U$S 158.0

73 - 79

U$S 97.0

U$S 123.0

U$S 172.0

80 - 86

U$S 105.0

U$S 133.0

U$S 186.0

87 - 93

U$S 113.0

U$S 143.0

U$S 200.0

194 - 100

U$S 121.0

U$S 153.0

U$S 214.0

101 - 107

U$S 129.0

U$S 163.0

U$S 228.0

108 - 114

U$S 137.0

U$S 173.0

U$S 242.0

115 - 121

U$S 145.0

U$S 183.0

U$S 256.0

122 - 128

U$S 153.0

U$S 193.0

U$S 270.0

136 - 135

U$S 161.0

U$S 203.0

U$S 284.0

136 - 142

U$S 169.0

U$S 213.0

U$S 298.0

143 - 149

U$S 177.0

U$S 223.0

U$S 312.0

150 - 156

U$S 185.0

U$S 233.0

U$S 326.0

157 - 163

U$S 193.0

U$S 243.0

U$S 340.0

164 - 170

U$S 201.0

U$S 253.0

U$S 354.0

171 - 177

U$S 209.0

U$S 263.0

U$S 368.0

178 - 184

U$S 217.0

U$S 273.0

U$S 382.0

PHÍ NĂM

U$S 292.0

U$S 387.0

U$S 533.0

TRỌN NĂM

U$S 454.0

U$S 550.0

U$S 740.0

 

GHI CHÚ:

 

 

 

Biểu phí Cá Nhân:

 

 

 

Trên 70 tuổi: Phí cá nhân * 150%

Biểu phí Gia Đình: Phí gấp đôi biểu phí cá nhân.

Phí năm: Không giới hạn số chuyến đi. Tối đa 91 ngày/ chuyến đi

Bảo hiểm trọn năm: Áp dụng cho cá nhân dưới 60 tuổi
Mức khấu trừ chi phí y tế: US$ 100

  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quang Huy Travel

Hồ Hữu Huy

Hoàng Hiệp

Hồ Ty Na

Quang Huy

Google
quanghuytravelco


TIN TỨC
 

THƯ GIÃN
 

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH