VÉ MÁY BAY
VIETNAM AIRLINES
JETSTAR
VIETJET AIR
AIR ASIA
LION AIR
TIGER AIRWAYS
CEBU PACIFIC
AIR FRANCE
SINGAPORE AIRLINES
THAI AIRWAYS
KOREAN AIR
UNITED AIRLINES
CATHAY PACIFIC
CHINA AIRLINES
CHINA SOUTHERN
MALAYSIA AIRLINES
LAO AIRLINES
DỊCH VỤ KHÁC
Bảo hiểm du lịch
Visa - Hộ chiếu
LƯỢT TRUY CẬP

VIETJET AIR

LỊCH BAY VIETJET AIR NĂM 2015

         
         

HÀNH TRÌNH 

SỐ HIỆU CHUYẾN BAY 

GIỜ  KHỞI HÀNH 

GIỜ ĐÁP 

NGÀY KHAI THÁC

HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE)

VJ840

14:30

17:55

Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật 

HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN)

VJ811

8:55

12:00

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-BKK

VJ801

11:30

13:00

Hằng ngày

VJ803

16:30

18:00

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-BKK

VJ901

13:10

15:00

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-SEOUL

VJ960

1:45

7:55

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-SIEM REAP (REP)

VJ931

17:15

19:05

Hằng ngày

ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA)

VJ702

12:30

14:00

Thứ 3, 5, 7

ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII)

VJ713

10:15

11:50

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật

HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV)

VJ495

11:25

13:05

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR)

VJ471

10:00

11:50

Hằng ngày

VJ473

15:00

16:50

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD)

VJ501

7:15

8:30

Hằng ngày

VJ503

7:55

9:10

Hằng ngày

VJ507

10:25

11:40

Hằng ngày

VJ515

15:15

16:30

Hằng ngày

VJ517

18:55

20:10

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI)

VJ481

7:30

9:20

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC)

VJ451

11:50

14:00

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật

HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA)

VJ461 

11:00

13:10

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV)

VJ352

15:20

16:20

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR)

VJ340

12:05

13:05

Hằng ngày

VJ342

19:20

20:20

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD)

VJ102

6:20

7:35

Hằng ngày

VJ104 

7:15

8:30

Hằng ngày

VJ108

10:40

11:55

Hằng ngày

VJ112

14:35

15:50

Thứ 5 ,7

VJ114

15:30

16:45

Hằng ngày

VJ120

19:05

20:20

Hằng ngày

VJ122

20:35

21:50

Hằng ngày

VJ124

20:50

22:05

Hằng ngày

VJ126

21:10

22:25

Hằng ngày

 

 

 

 

HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI)

VJ330

11:25

12:15

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN)

VJ150

5:55

8:00

Hằng ngày

VJ152

6:30

8:35

Hằng ngày

VJ156

7:45

9:50

Hằng ngày

VJ160

8:45

10:50

Hằng ngày

VJ164

10:25

12:30

Hằng ngày

VJ166

11:00

13:05

Hằng ngày

VJ168

11:55

14:00

Hằng ngày

VJ172

13:10

15:15

Hằng ngày

VJ174

14:10

16:15

Hằng ngày

VJ176

14:20

16:25

Thứ 2, 4, 6, chủ nhật

VJ178

14:50

16:55

Thứ 2 ,4, 6

VJ180

15:20

17:25

Hằng ngày

VJ184

17:50

19:55

Hằng ngày

VJ186

18:20

20:25

Hằng ngày

VJ188

18:30

20:35

Thứ 5 ,7

VJ190

19:10

21:15

Thứ 3, 5, 7

VJ192

19:50

21:55

Thứ 2, 4, 6, chủ nhật

VJ194

20:15

22:20

Hằng ngày

VJ196

21:15

23:20

Hằng ngày

VJ198

21:55

0:00

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH)

VJ280

6:50

8:50

Hằng ngày

VJ282

10:05

12:05

Hằng ngày

VJ284

14:50

16:50

Hằng ngày

VJ286

19:15

21:15

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI)

VJ302

6:45

8:05

Hằng ngày

VJ304

9:15

10:35

Hằng ngày

VJ306

18:35

19:55

Hằng ngày

VJ308

20:15

21:35

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC)

VJ320

7:05

8:05

Hằng ngày

VJ322

11:15

12:15

Hằng ngày

VJ324

17:20

18:20

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD)

VJ360

9:00

10:55

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH)

VJ310

14:45

15:55

Hằng ngày

HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII)

VJ270

5:45

7:30

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật

VJ270

10:05

11:50

Thứ 2 ,4, 6

VJ274

14:15

16:00

Hằng ngày

VJ276

16:25

18:10

Hằng ngày

TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ841

18:30

21:55

Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật 

SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ812

13:00

14:05

Hằng ngày

BKK-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ802

9:15

10:45

Hằng ngày

VJ804

14:00

15:30

Hằng ngày

BKK-HÀ NỘI (HAN)

VJ902

16:10

18:05

Hằng ngày

SEOUL-HÀ NỘI (HAN)

VJ961

11:05

14:10

Hằng ngày

SIEM REAP (REP)-HÀ NỘI (HAN)

VJ932

20:15

22:05

Hằng ngày

CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD)

VJ701

14:35

16:05

Thứ 3, 5, 7

VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI)

VJ712

8:05

9:40

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật

BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN)

VJ496

16:55

18:35

Hằng ngày

CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN)

VJ472

12:25

14:15

Hằng ngày

VJ474

17:25

19:15

Hằng ngày

ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN)

VJ502

8:10

9:25

Hằng ngày

VJ504

9:05

10:20

Hằng ngày

VJ506

9:45

11:00

Hằng ngày

VJ516

17:05

18:20

Hằng ngày

VJ518

20:45

22:00

Hằng ngày

ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN)

VJ482

12:50

14:40

Hằng ngày

PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN)

VJ452

14:35

16:45

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật

CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN)

VJ462 

13:50

16:00

Hằng ngày

BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ353

13:40

14:40

Hằng ngày

CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ341

13:40

14:40

Hằng ngày

VJ343

20:55

21:55

Hằng ngày

ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ103

6:35

7:50

Hằng ngày

VJ105

8:10

9:25

Hằng ngày

VJ107

9:05

10:20

Hằng ngày

VJ113

12:15

13:30

Hằng ngày

VJ115

12:30

13:45

Thứ 2, 4, 6, chủ nhật

VJ119

16:25

17:40

Thứ 5, 7

VJ121

16:55

18:10

Thứ 3, 5, 7

VJ123

17:20

18:35

Hằng ngày

VJ127

21:00

22:15

Hằng ngày

VJ129

22:25

23:40

Hằng ngày

ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ331

9:55

10:45

Hằng ngày

HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ151

6:00

8:05

Hằng ngày

VJ153

6:30

8:35

Hằng ngày

VJ157

8:35

10:40

Hằng ngày

VJ159

9:10

11:15

Hằng ngày

VJ165

11:50

13:55

Thứ 2 ,4, 6

VJ169

13:40

15:45

Hằng ngày

VJ171

14:35

16:40

Hằng ngày

VJ173

15:05

17:10

Hằng ngày

VJ175

15:50

17:55

Hằng ngày

VJ177

16:35

18:40

Hằng ngày

VJ179

17:05

19:10

Thứ 2, 4, 6, chủ nhật

VJ181

17:30

19:35

Hằng ngày

VJ183

18:00

20:05

Hằng ngày

VJ185

18:30

20:35

Hằng ngày

VJ187

19:10

21:15

Hằng ngày

VJ191

20:30

22:35

Hằng ngày

VJ193

21:00

23:05

Hằng ngày

VJ195

21:10

23:15

Thứ 5, 7

VJ197

21:50

23:55

Thứ 3, 5, 7

VJ199

22:50

0:55

Thứ 2, 4, 6, chủ nhật

HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ281

9:25

11:25

Hằng ngày

VJ283

12:40

14:40

Hằng ngày

VJ285

17:25

19:25

Hằng ngày

VJ287

21:50

23:50

Hằng ngày

HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ303

8:40

10:00

Hằng ngày

VJ305

11:10

12:30

Hằng ngày

VJ307

20:30

21:50

Hằng ngày

VJ309

22:10

23:30

Hằng ngày

PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ321

8:45

9:45

Hằng ngày

VJ323

12:55

13:55

Hằng ngày

VJ325

18:55

19:55

Hằng ngày

THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ361

11:45

13:40

Hằng ngày

QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ311

16:30

17:40

Hằng ngày

VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN)

VJ271

12:25

14:10

Hằng ngày

VJ273

16:40

18:25

Hằng ngày

VJ275

18:45

20:30

Hằng ngày

 

 

 

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quang Huy Travel

Hồ Hữu Huy

Hoàng Hiệp

Hồ Ty Na

Quang Huy

Google
quanghuytravelco


TIN TỨC
 

THƯ GIÃN
 

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH