VÉ MÁY BAY
VIETNAM AIRLINES
JETSTAR
VIETJET AIR
AIR ASIA
LION AIR
TIGER AIRWAYS
CEBU PACIFIC
AIR FRANCE
SINGAPORE AIRLINES
THAI AIRWAYS
KOREAN AIR
UNITED AIRLINES
CATHAY PACIFIC
CHINA AIRLINES
CHINA SOUTHERN
MALAYSIA AIRLINES
LAO AIRLINES
DỊCH VỤ KHÁC
Bảo hiểm du lịch
Visa - Hộ chiếu
LƯỢT TRUY CẬP

VIETNAM AIRLINES

       
Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (18 chuyến)
Số hiệu Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày bay trong tuần
VN 900 6:00 8:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1114 7:30 9:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1116 8:35 10:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1118 9:20 11:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1122 11:30 13:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1126 10:10 12:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1126 11:30 13:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1136 12:40 14:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1140 15:00 17:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1142 15:30 17:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1144 16:10 18:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 756 17:20 19:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1150 17:10 19:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1156 19:00 21:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN782 18:40 20:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1164 21:00 23:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1160 20:10 22:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1162 20:20 22:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (18 chuyến)
VN1111 6:00 8:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 757 6:30 8:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1119 8:30 10:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1121 9:00 11:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1127 11:35 13:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1129 12:10 14:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1137 13:10 15:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1139 14:30 16:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1141 15:40 17:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1143 16:00 18:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 783 16:30 18:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1147 17:10 19:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1149 18:00 20:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1169 12:45 23:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1157 18:30 20:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1167 21:00 23:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1159 19:10 21:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN901 20:30 22:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới(1 chuyến)
VN 1400 10:00 11:35 Thứ 3,5 7,CN
Đồng Hới- Thành phố Hồ Chí Minh(1chuyến)
VN1401 20:25 14:00  
       
Thành phố Hồ Chí Minh - Đà nẵng (12chuyến)
VN 1306 6:00 7:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1308 6:30 7:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1310 8:50 13:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 7310 10:10 12:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1316 11:50 15:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1318 20:00 21:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1320 15:50 17:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1322 17:40 18:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1324 18:50 20:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1326 19:40 20:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1328 20:20 21:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1330 22:00 23:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh (12 chuyến)
VN 1305 6:05 7:15 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1307 8:00 9:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1309 8:30 9:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1311 10:50 12:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN7311 12:10 13:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1317 13:50 15:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1319 14:30 15:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1321 18:00 19:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1323 19:40 20:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1325 20:50 22:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1327 21:50 23:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN2329 22:20 23:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành phố Hồ Chí Minh- TP Huế (4 Chuyến)
VN1370  6:40 8:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1372 10:00 11:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1374 14:50 16:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1376 19:10 20:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành phố Huế - TP Hồ Chí Minh (4 Chuyến)
VN 1371 8:50 10:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1373 12:10 13:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1375 17:00 18:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1377 21:20 22:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang (4 chuyến)
VN1350 6:00 6:55 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1352 7:45 8:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1356 14:40 15:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1358 19:50 20:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh(4chuyến)
VN 1351 7:45 8:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1353 9:30 10:25 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1357 16:25 17:20 Thứ 2,3,4,5,7,CN
VN 1359 21:35 22:30 Thứ 2,3,4,7,CN
       
Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng (4 Chuyến)
VN 1182 7:00 9:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1184 11:15 13:15 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1186 12:50 14:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1188 16:55 18:55 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hải Phòng - Hồ Chí Minh (4 Chuyến)
VN 1183 9:45 11:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1185 14:00 16:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1187 15:35 17:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1189 19:40 21:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hồ Chí Minh - Vinh (3 Chuyến)
VN1262 6:35 8:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1264 13:50 15:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1266 15:50 17:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Vinh - Thành phố Hồ Chi Minh (3 Chuyến)
VN1263 9:00 10:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1265 16:15 18:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1267 18:15 20:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột (3 Chuyến)
VN1410 7:00 8:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1412 14:35 15:25 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1414 17:20 18:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Buon Ma Thuột - Thành phố Hồ Chí Minh  (3 Chuyến)
VN1411 8:40 9:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1413 12:50 13:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1415 19:00 20:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc (10 Chuyến)
VN1805 6:40 7:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1807 7:20 8:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1811 9:20 10:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VM1011 10:00 11:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1813 10:40 11:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1817 12:10 13:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1819 12:40 13:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1825 13:05 14:05 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1823 14:00 15:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1001 6:45 8:55 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh (10Chuyến)
VN1804 8:15 9:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1806 8:55 10:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1808 9:30 10:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1810 10:55 12:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1812 12:55 13:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1818 14:15 15:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1010 14:30 15:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1824 14:40 15:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1822 15:35 16:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1000 13:45 15:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Pleiku (2 Chuyến)
VN1420 6:30 7:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1424 18:35 19:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Pleiku -  Thành Phố Hồ Chí Minh (2 Chuyến)
VN1421 8:05 9:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1425 20:30 21:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt (4Chuyến)
VN1382 6:30 7:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1382 13:30 14:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1384 16:40 17:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1386 19:00 19:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Đà Lạt - Thành Phố Hồ Chí Minh (4 Chuyến)
VN1383 7:50 8:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1381 15:10 16:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1385 18:20 19:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1387 20:40 21:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Chu Lai (1 Chuyến)
VN8430 9:25 11:05 Thứ 2,4,6,CN
       
Chu Lai -  Thành Phố Hồ Chí Minh (1 Chuyến)
VN8431 11:45 13:25 Thứ 2,4,6,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn (2 Chuyến)
VN1390 6:00 7:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN1392 14:25 15:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Quy Nhơn - Thành Phố Hồ Chí Minh (2 Chuyến)
VN1391 8:00 9:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 1393 16:30 17:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Rạch Giá (1 Chuyến)
VN1001 6:45 7:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Rạch Giá - Thành Phố Hồ Chí Minh (1 Chuyến)
VN1000 15:05 15:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Tuy Hòa (1 Chuyến)
VN8442 14:25 15:40 Thứ 2,4,6,CN
       
Tuy Hòa - Thành Phố Hồ Chí Minh (1 Chuyến)
VN8443 16:20 17:35 Thứ 2,4,6,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Cà Mau (2 Chuyến)
VN8061 5:55 6:55 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN8063 14:20 15:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Cà Mau - Thành Phố Hồ Chí Minh (2 Chuyến )
VN8060 7:35 8:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN8062 16:00 17:05 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Thành Phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo (3 Chuyến)
VN8051 5:55 6:55 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN8053 9:30 10:30 Thứ 2,4,5,6,7,CN
vn8055 10:50 11:50 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Côn Đảo - Thành Phố Hồ Chí Minh (3 Chuyến)
VN8050 7:35 8:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN8052 11:10 12:15 Thứ 2,4,5,6,7,CN
VN8054 12:30 13:35 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội - Đà Nẵng (6 Chuyến)
Số hiệu Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Ngày bay trong tuần
VN 311 6:00 7:15 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 315 10:05 11:20 Thứ 2,3,7,CN
VN 317 14:30 15:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 319 18:45 20:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN3173 20:00 21:15 Thứ 7,CN
VN3199 20:30 21:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Đà Nẵng - Hà Nội (6 Chuyến)
VN 310 8:05 9:15 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 314 12:15 1:25 Thứ 2,3,7,CN
VN 316 16:35 17:45 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 318 20:50 22:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN3162 22:05 23:15 Thứ 7,CN
VN3188 22:30 23:40 Thứ 2,3,5,7,CN
       
Hà Nội - Đà Lạt (1 Chuyến)
VN 277 11:30 13:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Đà Lạt - Hà Nội (1 Chuyến)
VN 276 14:00 15:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội - Buôn Ma Thuột (1 Chuyến)
VN 271 18:10 19:50 Thứ 3,5,6,CN
       
Buôn Ma Thuột - Hà Nội (1 Chuyến)
VN 276 14:00 15:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội - Điện Biên (2 Chuyến)
VN 492 9:40 10:40 Thứ 3,5,7,CN
VN 494 13:20 14:20 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Điện Biên - Hà Nội (2 Chuyến)
VN 493 11:20 12:20 Thứ 3,5,7,CN
VN 495 15:00 16:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội - Huế (3 Chuyến)
VN 241 7:00 8:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 245 11:00 12:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 247 17:45 18:55 Thứ 2,6,7,CN
       
Huế - Hà Nội (3 Chuyến)
VN 240 9:00 10:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 244 13:00 14:10 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
VN 246 19:50 21:00 Thứ 2,6,7,CN
       
Hà Nội - Nha Trang (3 Chuyến)
VN 265 6:00 16:30 Thứ 4,5,6,7,CN
VN 267 13:20 15:00 Thứ 4,5,6,7,CN
VN 269 16:20 18:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Nha Trang - Hà Nội (3 Chuyến)
VN 264 8:30 10:10 Thứ 5,6,7,CN
VN 266 15:50 17:30 Thứ 6,7,CN
VN 268 18:50 20:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Hà Nội  -  Cần Thơ (2 Chuyến)
VN 287 6:30 8:40 Thứ 2,6,CN
VN 289 14:30 16:40 Thứ 2,6,7,CN
       
Cần Thơ -  Hà Nội (2 Chuyến)
VN 286 9:30 11:40 Thứ 2,6,CN
VN 288 17:30 19:40 Thứ 2,6,7,CN
       
Hà Nội - Quy Nhon (1 Chuyến)
VN 291 11:00 12:40 Thứ 2,3,5,7
       
Quy Nhơn - Hà Nội (1 Chuyến)
VN 290 13:30 15:10 Thứ 2,3,5,7
       
Hà Nội - Đồng Hới (1 Chuyến)
VN 279 8:30 10:00 Thứ 2,4,6
       
Đồng Hới -  Hà Nội (1 Chuyến)
VN 278 10:40 12:20 Thứ 2,4,6
       
Đà Nẵng -  Buôn Ma Thuột (1 Chuyến)
VN 339 19:10 20:20 Thứ 2,4,6,7
       
Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng (1 Chuyến)
VN 338 17:05 18:15 Thứ 2,4,6,7
       
Đà Nẵng - Quy Nhơn (1 Chuyến)
VN 461 9:40 10:40 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Quy Nhơn - Đà Nẵng (1 Chuyến)
VN 460 11:15 13:05 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Đà Nẵng - Nha Trang (1 Chuyến)
VN 335 9:40 10:45 Thứ 2,6,7,CN
       
Nha Trang - Đà Nẵng (1 Chuyến)
VN 334 7:45 8:50 Thứ 2,6,7,CN
       
Đà Nẵng - Plaiku (1 Chuyến)
VN 343 9:40 10:30 Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
       
Plaiku - Đà Nẵng (1 Chuyến)
VN 342 8:10 9:00 Thứ 2,3,4,5,6,7,CNHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quang Huy Travel

Hồ Hữu Huy

Hoàng Hiệp

Hồ Ty Na

Quang Huy

Google
quanghuytravelco


TIN TỨC
 

THƯ GIÃN
 

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH